Зміст

СЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

СЕКЦІЯ 2. МОДЕЛІ ОЦІНКИ Й АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

СЕКЦІЯ 3. МОДЕЛІ ОЦІНКИ Й АНАЛІЗУ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

СЕКЦІЯ 4. ІННОВАЦІЙНІ Й ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ Й ОСВІТІ

СЕКЦІЯ 5. МОДЕЛІ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЦІ