Вихідні відомості

Електронне мультимедійне наукове видання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Львівський національний університет імені Івана Франка
ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”
Національний університет “Києво-Могилянська академія”
Національний технічний університет “ХПІ”
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
School of Economics and Management (Словаччина)
University of Economics in Bratislava (Словаччина)
Warsaw School of Economics, SGH (Польща)
Humanitas University (Польща)
University of National and World Economy (Болгарія)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Польща)
Jagiellonian University (Польща)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Мексика)
GEA College (Словенія)
ТОВ «КОДА» (Україна)
Економічна Клініка «Український Менеджмент-Інтелект» (Україна)

МАТЕРІАЛИ
XII міжнародної науково-практичної конференції

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

09-10 квітня 2020 року

Публікується в авторській редакції

Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції 09-10 квітня 2020 р. – Мультимедійне наук. електрон. вид. – Братислава – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. Укр. мова, рос. мова, англ. мова. – Назва з тит. екрана.

XII International Scientific Practical Conference

Modern problems of social and economic systems modelling

(MPSESM-XII)

Proceedings, 2020

ISBN 978-80-89654-65-9


Відповідальний за видання Р. М. Яценко

Комп’ютерне верстання, оброблення зображень Р. М. Яценко

Видавець Організаційний комітет XII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”


© Колектив авторів
© ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020 рік