Перегляд списку назв робіт


Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем

СПМСЕС

На конференції подаються доповіді вчених вищих навчальних закладів і наукових організацій, в яких розглянуто питання розробки та використання економіко-математичних методів і моделей для оптимізації і розподілу ресурсів, прийняття управлінських рішень у сферах економіки, виробництва, фінансів, техніки і технології, освіти, нерухомості і т.ін.

Розглядаються процедури пошуку та прийняття оптимальних рішень у системах підтримки прийняття рішень, які використовують різні способи опису ознак і ситуацій. Обговорюється необхідність використання інформаційних технологій, які забезпечують необхідний рівень ефективності, надійності та якості функціонування соціально-економічних систем.

Під час конференції активно застосовується дистанційне обговорення матеріалів в мережі Інтернет.

Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

Конференція молодих учених та студентів присвячена обговоренню актуальних науково-прикладних питань математичного моделювання соціально-економічних процесів і систем різного рівня ієрархії: моделювання макроекономічними процесами та управління регіональними формаціями, математичні методи і моделі в системі управління підприємством, проблеми моделювання фінансових ринків і інститутів, питання використання сучасних інформаційних технологій в управлінні соціально-економічними системами.

Серед питань, які розглядаються - дослідження моделей банкрутства підприємств, оцінка та аналіз інтелектуального капіталу, моделі прогнозування інноваційної активності, моделі оцінки й прогнозування економічної безпеки соціально-економічних систем, оцінка залежності макроекономічних індикаторів і пов'язаних з ним факторів у глобальному масштабі, питання впровадження сучасних автоматизованих систем на підприємстві.

 • ВНПК МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ "МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ"-2017

  19 May. 2017 г. – 20 May. 2017 г.

  Запрошуємо Вас взяти участь

  у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

  молодих учених та студентів

  «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»

  19 травня 2017 року

  Мета конференції – обговорення науково-прикладних проблем моделювання соціально-економічних процесів та систем.

  Інформаційне повідомлення конференції

  На конференції передбачається робота таких секцій:

  Секція 1. Макроекономічне моделювання трансформаційних процесів.

  Секція 2. Моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних систем.

  Секція 3. Математичні методи та моделі в системі управління підприємством.

  Секція 4. Моделювання фінансових процесів.

  Секція 5. Сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами.

  Процес рецензування та організаційний внесок.

 • ВНПК молодих учених та студентів "Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем" 2016

  24 Mar. 2016 г. – 26 Mar. 2016 г.

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь

  у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

  молодих учених та студентів

  «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»

  Мета конференції – обговорення науково-прикладних проблем моделювання соціально-економічних процесів та систем.

  Інформаційне повідомлення конференції

  На конференції передбачається робота таких секцій:

  Секція 1. Макроекономічне моделювання трансформаційних процесів.

  Секція 2. Моделювання та прогнозування розвитку регіональних систем.

  Секція 3. Математичні методи та моделі в системі управління підприємством.

  Секція 4. Моделювання фінансових процесів.

  Секція 5. Сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами.

 • V Міжнародна конференція молодих учених та студентів "Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів" 2015

  26 Mar. 2015 г. – 28 Mar. 2015 г.

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь

  у V Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції

  молодих учених та студентів

  «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»

  Мета конференції – обговорення науково-прикладних проблем моделювання соціально-економічних процесів та систем.

  На конференції передбачається робота таких секцій:

  Секція 1. Макроекономічне моделювання трансформаційних процесів.

  Секція 2. Моделювання та прогнозування розвитку регіональних систем.

  Секція 3. Математичні методи та моделі в системі управління підприємством.

  Секція 4. Моделювання фінансових процесів.

  Секція 5. Сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами.