Огляд

Emblema

Запрошуємо Вас до участі у VI Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” !

Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем економіко-математичного моделювання

 1. Секції конференції
 2. Публікації
 3. Порядок участі
 4. Фінансові умови
 5. Вимоги щодо оформлення материалів
 6. Організатори
 7. Програмний комітет
 8. Організаційний комітет

Секції конференції:

Секція 1. Прогнозування соціально-економічних процесів (відповідальний - Гурьянова Л.С.)

Секція 2. Моделі оцінки і аналізу соціально-економічного розвитку територій (відповідальний - Полякова О.Ю.)

Секція 3. Моделі оцінки і аналізу рівня економічної безпеки (відповідальний - Чернова Н.Л.)

Секція 4. Інтелектуальні системи аналізу і прийняття рішень (відповідальний - Мілов О.В.)

Секція 5. Інноваційні і інформаційні технології в бізнесі й освіті (відповідальний - Яценко Р.М.)

Секція 6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері (відповідальний - Прокопович С.В.)

Секція 7. Моделі оцінки і аналізу ринків праці (відповідальний - Нікіфорова О.В.)

Секція 8. Моделі рефлексивного управління економіці (відповідальний - Турлакова С.С.)

ПУБЛІКАЦІЇ

За результатами конференції планується видання збірки тез і колективної монографії "Моделювання і прогнозування соціально-економічних процесів", а також інтернет-обговорення матеріалів конференції на офіційному веб-сайті за адресою www.mpsesm.org

Організаційний комітет конференції може рекомендувати за бажанням автора доповіді до публікації в спеціалізованих журналах "БІЗНЕС- ІНФОРМ" і "Проблеми економіки", які представлені в міжнародних інформаційних і наукометричних базах: Російський індекс наукового цитування, IndexCopernicus (Польща), Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського та ін.

З умовами публікації статей в журналах можна ознайомитися за адресами www.business-inform.net і www.problecon.com. Вартість і строки публікації статей будуть відомі після проходження їх рецензування.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

- зареєструватися на сайті, що надасть Вам можливість ознайомитися детальніше з умовами проведення і подати заявку на участь в конференції;

- подати до 1 квітня 2014 р. оргкомітету заявку на участь, тексти тез доповіді, копію квитанції про оплату в електронному вигляді на сайті конференції за адресою www.mpsesm.org/zayavka;

- за умови участі в колективній монографії подати до 10 березня 2014 р. оргкомітету підрозділ в колективну монографію і копію квитанції про оплату участі в монографії в електронному вигляді на сайті конференції за адресою www.mpsesm.org/zayavka чи за електронною адресою conf@mpsesm.org;

- взяти участь у Інтернет-обговоренні матеріалів конференції на сайті з 3 по 12 квітня 2014 р.;

ФІНАНСОВІ УМОВИ

Організаційний внесок за участь в конференції складає 120 грн для кожної заявки, усі учасники якої беруть дистанційну участь в Інтернет-конференції.

Організаційний внесок для участі в конференції містить вартість видання і поштової пересилки одного екземпляра збірки тез, організаційні витрати, а також обслуговування сайту конференції. Вартість кожного додаткового екземпляра збірки тез складає 50 грн.

Вартість видання однієї сторінки підрозділу в колективній монографії - 20 грн. (з поштовою пересилкою). До публікації в монографії приймаються виключно матеріали за авторством вчених з науковим ступенем.

Кошти необхідно перерахувати на картковий рахунок:
"Приватбанк", номер картки 4149 4377 4401 5874
Одержувач - Яценко Роман Миколайович

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Шрифт: Times New Roman 14 кегль, інтервал – 1,5, поля 20 мм з усіх сторін.
 • УДК: у лівому верхньому куті.
 • Оформлення: праворуч у верхньому куті потрібно вказати П.І.Б (українською, російською та англійською мовами окремими рядками), науковий ступінь та вчене звання автора, місце роботи, e-mail.
 • Назва: по середині сторінки (всі букви прописні, напівжирний шрифт).
 • Анотація: українською, російською та англійською не менш п’яти рядків для кожної мови.
 • Ключові слова: українською, російською та англійською мовами перед основним текстом.
 • Мова: українська, російська, англійська.
 • Обсяг: 2-3 сторінки основного тексту для тез та не менш 12 сторінок для підрозділу в монографії.
 • Обов’язковою умовою участі в Інтернет-конференції є наявність презентації доповіді, що може також супроводжуватися аудіоверсією доповіді.

ОРГАНІЗАТОРИ

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 • Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
 • Інститут економіки промисловості НАН України
 • Інститут економіки і організації промислового виробництва РАН (Росія)
 • Російська академія народного господарства і державної служби при Президенті РФ (Росія)
 • Національний мінерально-сировинний університет "Гірський" (Росія)
 • Університет національного і світового господарства (Болгарія)
 • Фінансовий університет при Уряді РФ (Росія)
 • Волгоградський державний університет (Росія)
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II (Польща)
 • Jagiellonian University (Польща)
 • Економічна Клініка «Український Менеджмент-Інтелект»
 •  

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Геєць В.М. – д.е.н., проф., віце-президент НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ)
Пономаренко В.С. – д.е.н., проф., ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків)
Кизим М.О. – д.е.н., проф., директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків)
Суслов В.І. – д.е.н., проф., член-кореспондент РАН, заст. директора Інституту економіки і організації промислового виробництва Сибірського відділення РАН (м. Новосибірськ)
Лисенко Ю.Г. – д.е.н., проф., голова секції економічної кібернетики НМК МОН України, зав. кафедри економічної кібернетики ДонНУ (м. Донецьк)

ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ

Клебанова Т.С. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики ХНЕУ ім. С. Кузнеця (м. Харків)
Черняк О.І. - д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики КНУ ім. Тараса Шевченка (м. Київ)
Меркулова Т.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки ХНУ (м.Харків)
Курзєнєв В.О. – д.т.н., проф., зав. кафедри математики і моделювання соціально-економічних процесів РАНГДС (м. Санкт-Петербург)
Светуньков С.Г. – д.е.н., проф. кафедри організації і управління НМСУ «Гірський» (м. Санкт-Петербург)
Богачкова Л.Ю. – д.е.н., проф., зав. кафедри математичних методів і інформатики в економіці Волгоградського державного університету (м. Волгоград)
Невежин В.П. – к.т.н., проф. кафедри «Математичне моделювання економічних процесів» Фінансового університету при Уряді РФ (м. Москва)
Вавак Тадеуш – д-р хаб., Ягелонський університет (м. Краків)
Жуковські Маріан – д-р хаб., Католицький університет (м. Люблін)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Берсуцький А.Я. – д.е.н., доцент, ректор Донецького університету економіки та права (м. Донецьк)
Благун І.С. - д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету (м. Івано-Франківськ), проф. Католицького університету (м. Люблін)
Вітлинський В.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
Вовк В.М. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету (м. Львів)
Гамалій В.Ф. – д.е.н., проф., зав. кафедри маркетингу і економічної кібернетики КНТУ (м. Кіровоград)
Даніч В.М. – д.е.н., проф., декан факультету менеджменту Східноукраїнського національного університету (м. Луганськ)
Заруба В.Я. – д.е.н., проф., декан факультету економічної інформатики та менеджменту НТУ «ХПІ» (м.Харків)
Ковальчук К.Ф. – д.е.н., проф., декан факультету економіки і менеджменту Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ)
Лепа Р.М. – д.е.н., проф., зав. відділу моделювання економічних систем Інституту економіки промисловості НАН України (м. Донецьк)
Матвійчук А.В. – д.е.н., проф. кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
Мозенков О.В. – д.е.н., проф., генеральний директор Економічної Клініки «Український Менеджмент-Інтелект» (м. Київ)
Наумов В.М. – д.в.н., проф., зав. кафедри математики і моделювання соціально-економічних процесів РАНГДС (м. Санкт-Петербург)
Отенко І.П. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічного аналізу ХНЕУ ім. С. Кузнеця(м.Харків)
Порохня В.М. – д.е.н., проф., директор Інституту післядипломної освіти Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)
Рамазанов С.К. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики Східноукраїнського національного університету (м. Луганськ)
Соловйов В.М. – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики ЧНУ (м. Черкаси)
Христіановський В.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри математики та математичних методів в економіці ДонНУ (м. Донецьк)
Якуб Є.С. – д.ф-м.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики ОДЕУ (м. Одеса)