Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

1. Прогнозування соціально-економічних процесів

КОМБІНУВАННЯ ПРОГНОЗІВ ЕМПІРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СПОЖИВАННЯ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Марианна Александровна Олискевич
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ ДИНАМИКИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ В НЕСТАБИЛЬНОЙ СРЕДЕ: АНЛИЗ ПРОБЛЕМ И РЕШЕНИЯ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Султан Курбанович Рамазанов
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ДИАГНОСТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Елена Ивановна Пискун
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Презентация (Русский) Текст (Русский)
Ольга Рудаченко
ОПТИМІЗАЦІЙНА ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Презентация (Русский) Текст (Русский)
Людмила Владимировна Потрашкова
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Елена Андриановна Сергиенко, Марина Сергеевна Татар
МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ РАННЕГО ИНФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРИЗИСОВ Текст (Русский)
Тамара Семеновна Клебанова, Лидия Семеновна Гурьянова
ОБЧИСЛЕННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ, ЯКІ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ПРОЦЕС ОРНШТЕЙНА-УЛЕНБЕКА, МЕТОДАМИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ Текст (Русский)
Иван Владимирович Буртняк, Ганна Петрівна Малицька
ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ Текст (Русский)
Светлана Валерьевна Прокопович
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ Текст (Русский)
Юлия Александровна Левшова

2. Моделі оцінки і аналізу соціально-економічного розвитку територій

ІМІТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПОРТУ Презентация (Русский) Текст (Русский)
З.М. Соколовська, Наталья Владимировна Яценко
МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Дмитрий Игоревич Савушкин
СООТНОШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО И ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСОВ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Станислав Михайлович Булкин
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСАМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Виктор Владимирович Мельников
ЕВОЛЮЦІЙНІ МОДЕЛІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Aнна Ястребова, Любовь Чаговец
ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ: ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ЗАХОДИ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Максим Чепелев
МОДЕЛЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Олег Иванович Пурский
НОВАЯ ПАРАДИГМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Виктор Иванович Суслов
ЕКОНОФІЗИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ Текст (Русский)
Любов Леонідівна Маханець

3. Моделі оцінки і аналізу рівня економічної безпеки

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Александр Юрьевич Мишин, Светлана Владимировна Мишина
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Зоя Федорівна Петряєва, Олексій Олександрович Петряєв
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Виктор Васильевич Иваниенко, Карина Викторовна Иваниенко
КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВІАТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Презентация (Русский) Текст (Русский)
Елена Александровна Матвиенко
ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОГО ТА НЕЙРО-НЕЧІТКОГО ПІДХОДІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ОЦІНКИ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ Текст (Русский)
Виталий Гвоздицкий
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Екатерина Гаймур

4. Інтелектуальні системи аналізу і прийняття рішень

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ С ПОМОЩЬЮ ОБОБЩЕННОГО НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА Презентация (Русский) Текст (Русский)
Людмила Яковлевна Поспелова, Александр Алексеевич Шананин
ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПОРТФЕЛЯ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Василий Алексеевич Лыба, Т. Колесник
КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ В КОНТЕКСТЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Лариса Алексеевна Филипковская
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Станіслав Валерійович Мілевський, Олександр Володимирович Мілов
МЕРЕЖЕВА СТРУКТУРА ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Тетяна Сергіївна Мілевська
ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Вячеслав Петрович Городнов
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Презентация (Русский) Текст (Русский)
Елена Георгиевна Николаева, Н.В. Мельнікова, Л.П. Вакульчик
ВИЗНАЧЕННЯ РОЛЕЙ В МУЛЬТИАГЕНТНІЙ СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНОЇ ПРОДУКЦІЇ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Ирина Широносова

5. Інноваційні і інформаційні технології в бізнесі й освіті

РИЗИКИ ПРОЕКТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Наталья Полуэктова
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Виталий Валериевич Бирский
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ИНТЕГРАЦИИ СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Станислав Иванович Левицкий, Игорь Аркадьевич Фрунзе, Елена Александровна Вдовиченко
ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Альбина Игоревна Кобзева
МОДЕЛЮВАННЯ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ Текст (Русский)
Наталия Константиновна Максишко
MODELLING METHODS FOR COMPANY’S INFORMATION FLOWS Презентация (Русский) Текст (Русский)
Роман Николаевич Яценко, Алексей Георгиевич Балыков
О НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР Текст (Русский)
Сергей Игоревич Маторин, Ольга Анатольевна Зимовец
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС Текст (Русский)
Nataliya Chernova, Olga Zakharova

6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері

УЗАГАЛЬНЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ НЕЧІТКОГО РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Виталия Васильевна Койбичук
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНАЛЬНОГО БАНКУ НА ОСНОВІ CRM-СИСТЕМИ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Галина Григорьевна Сапрун, Алексей Владимирович Хмеленко
ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ КОНТРОЛЮ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Наталия Ярославовна Бакаим
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Ольга Петровна Степаненко, Надежда Владимировна Майданюк
КОГНІТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Ольга Петровна Степаненко, Анатолий Владимирович Сирош
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА СОВРЕМЕННЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКАХ Текст (Русский)
Анна Шамильевна Тулякова
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА С УЧЕТОМ НЕЧЕТКИХ ВЕЛИЧИН Презентация (Русский) Текст (Русский)
Владимир Николаевич Иванов
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Ирина Юрьевна Коцюба
THE IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE BULGARIAN COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES (CIS) MARKET Текст (Русский)
Silvia Trifonova

7. Моделі оцінки і аналізу ринків праці

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА Презентация (Русский) Текст (Русский)
Росица Недкова Иванова
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ В РЕГИОНЕ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Ольга Владимировна Ивахненко

8. Моделі рефлексивного управління економіці

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА Презентация (Русский) Текст (Русский)
Наталья Викторовна Фураева
ПОБУДОВА РЕФЛЕКСИВНОЇ АГЕНТНОЇ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Станислав Владимирович Солодухин
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Светлана Сергеевна Турлакова
РЕФЛЕКСИЯ МОТИВОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТАМИ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Артём Анатольевич Мадых, Леонид Васильевич Мельник
РЕФЛЕКСИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В КОНТЕКСТЕ СОХРАНЕНИЯ ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Анна Андреевна Дорофеева
РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ СБЫТА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИКИ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Наталья Исикова
РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОДХОД К АДАПТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ К НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Антон Яковлевич Берсуцкий, Павел Дмитриевич Каминский
РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИТИЯ Презентация (Русский) Текст (Русский)
Игорь Сташкевич
СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ МЕХАНІЗМУ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАДНОЮ ПОВЕДІНКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Светлана Турлакова
СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ МЕХАНІЗМУ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАДНОЮ ПОВЕДІНКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Светлана Турлакова

Монографія "Моделювання та інформаційні технології в дослідженні соціально-економічних систем: теорія і практика"

Емкостный метод определения спроса. Моделирование покупателей как емкости
Юрий Александрович Кораблев
Современные технологии обеспечения независимости аудиторов
АЛИЯ ШАВКАТОВНА ГИЗЯТОВА
Моделирование спроса и расширенного производства инновационных курортно-рекреационных продуктов
Павел Васильевич Захарченко
ІМІТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПОРТУ
З.М. Соколовська, Наталья Владимировна Яценко
МЕХАНИЗМ ДИАГНОСТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Елена Ивановна Пискун
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ С ПОМОЩЬЮ ОБОБЩЕННОГО НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА
Людмила Яковлевна Поспелова, А.А. Шананин
Моделювання сталого розвитку регіону, як соціально-економічної системи
Любов Григорівна Квасній
АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ЗАЯВОК НА ПРИНЦИПАХ НЕЧЕТКОГО МОДЕЛИРОВАНИЕ
Галина Александровна Бесчастная, Андрей Викторович Матвийчук
ПОЧЕМУ СТРАТЕГИЯ ИМЕЕТ ВЕС, А ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА – ОН СНИЖАЕТСЯ?
Vasyl Porokhnya
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОМЕРНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ Презентация (Русский)
Лидия Семеновна Гурьянова, Татьяна Николаевна Трунова
МИКРО И МАКРОМОДЕЛИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИО ГУМАНИТАРНОЙ ДИНАМИКИ: обзор, анализ и некоторые результаты
Султан Курбанович Рамазанов, Антон Владимирович Велигура, Марина Викторовна Ивановская, Алиса Валентиновна Сергиенко
Розробка методології розрахунку індексу сталого розвитку регіону
Султан Курбанович Рамазанов, Антон Владимирович Велигура, Марина Викторовна Ивановская
Социо-эколого-экономическое моделирование и управление техногенным региональным производством в условиях кризиса
Султан Курбанович Рамазанов, Алиса Валентиновна Сергиенко
ПРОБЛЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РОССИИ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ
Виктор Павлович Невежин, Светлана Владимировна Долгова
Мультиагентная модель эволюции макрогенераций: анализ чувствительности
Екатерина Юрьевна Кононова
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОПОЛОГІЧНИХ ТА СПЕКТРАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ ЗАСОБАМИ АНАЛІЗУ СКЛАДНИХ МЕРЕЖ
Владимир Николаевич Соловьев, Катерина Владимировна Соловьева
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ БАЗИС ФИСКАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
Любовь Алексеевна Чаговец, Анна Сергеевна Ястребова, Ольга Владимировна Ивахненко
ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ НА ІНДИКАТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Елена Андриановна Сергиенко, Марина Сергеевна Татар, Ольга Владимировна Захарова
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНО АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА
Владимир Анатольевич Курзенев
Некоторые подходы к интеграции информационных моделей в корпоративные информационные системы
Виктор Павлович Невежин, Александр Иванович Богомолов
Модели оценки эффективности долговой политики Украины
Ольга Сергеевна Карпец, Ирина Михайловна Чуйко, Татьяна Юрьевна Бойко
Моделирование гибкой производственной системы с переналадкой в конце производственного цикла, ненадежным прибором и дообслуживанием требований
Николай Васильевич Румянцев
Моделирование гибких производственных систем с переключением в начале производственного цикла, ненадежным прибором и профилактикой
М.И. Медведева
Сучасні підходи до моделювання споживання в Україні
Ірина Григорівна Лук’яненко, Маріанна Олександрівна Оліскевич
Предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам
Владимир Николаевич Наумов, Ю.Ф. Рубцова
Моделирование устойчивости развития объединённых структур при анализе проблем слияния и поглощения
Вадим Владимирович Христиановский
ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ КАНОНІЧНИХ КОРЕЛЯЦІЙ В ФОРМУВАННІ ОБҐРУНТОВАНОЇ ФАКТОРНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
Тамара Семеновна Клебанова, Елена Андриановна Сергиенко
Оценка производительности индивидуального ЛПР с ограниченной рациональностью
Александр Владимирович Милов, Станислав Валерьевич Милевский, Ольга Юрьевна Полякова, Наталья Леонидовна Чернова
Формування аналітичного інструментарію для оцінки економічної безпеки підприємства
Ірина Павлівна Отенко, Ірина Анатоліївна Яртим
Оцінка і аналіз економічної безпеки промислових підприємств
Василь Іванович Отенко, Наталя Олександрівна Москаленко
Моделювання пошукової оптимізації корпоративного сайту підприємства
Роман Николаевич Яценко, Константин Сергеевич Дыга
Комплексна модель оцінки діяльності Пенсійного фонду України
Светлана Валерьевна Прокопович
Особливості моделювання антикризового управління регіоном в Україні
Наталия Юрьевна Голияд
РЕФЛЕКСИВНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ К НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Антон Яковлевич Берсуцкий, Павел Дмитриевич Каминский