Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

МОДЕЛІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ОБСЯГІВ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС Збірка тез
Алевтина Олександрівна Півтораус, Світлана Валеріївна Прокопович
МОДЕЛІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ КРАЇН ЄС Збірка тез
Арсеній Віталійович Романенко, Світлана Валеріївна Прокопович
Моделювання динаміки цін на ринку продуктів споживання Збірка тез
Ольга Романівна Климович, Жанна Трохимівна Черноусова
Застосування математичного моделювання для прогнозу ціни на картоплю в Чернігівській області Збірка тез
Наталія Вікторівна Майбородіна, В'ячеслав Панасович Герасименко
Модель аналізу фінансових індикаторів оптового ринку електроенергії Збірка тез
Лідія Семенівна Гур'янова, Дар'я Ігорівна Дерюгіна
Економетрична модель інвестиційної привабливості підприємства ІТ-сфери Збірка тез
Єлизавета Анатоліївна Тісногуз, Тетяна Володимирівна Шабельник
Науковий огляд застосування економіко-математичного моделювання в дослідженнях сфери циркулярної економіки Збірка тез
Богдан Олександрович Коваленко
МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Збірка тез
Аліна Іванівна Голець, Тетяна Володимирівна Шабельник
Практичні положення щодо особливостей моделювання складових системи фінансово-економічного стимулювання розвитку національної смарт-промисловості Збірка тез
Світлана Сергіївна Турлакова
Прогнозування обсягів продажів електромобілів на ринку сша на базі нейронних мереж Збірка тез
Сергій Геннадійович Куркула, Наталія Костянтинівна Максишко
Оцінка розподілу ресурсів всередині домогосподарства: актуальність, методи, проблеми Збірка тез
Дар'я Сергіївна Короткова
Міжнародний досвід моделювання процесу прийняття рішень домогосподарствами Збірка тез
Анна Гвелесіані, Віктор Черніченко
ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Збірка тез
Mariia Nahla

2. Моделі оцінки і аналізу соціально-економічного розвитку територій

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ ЗАМКНЕНОГО ТИПУ Збірка тез
Вікторія Володимирівна Микитенко
Моделі оцінки ефективності економічної політики держави на засадах міжкраїнового аналізу синтетичних індикаторів якості життя Збірка тез
Олена Вікторівна Артеменко, Віктор Борисович Артеменко
Моделі оцінки цифровізації країн Євросоюзу Збірка тез
Андрій Ігорович Кочубєєв, Любов Олексіївна Чаговець
МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Збірка тез
Віктор Васильович Шпирко, Юлія Євгеніївна Олійник, Роман Олександрович Стрілець
КУМУЛЯТИВНІ КРИВІ ЯК МОДЕЛІ СИРОВИННИХ РИНКІВ Збірка тез
Данило Юрійович Череватський, Віталій Баш
INFORMATION SUPPORT FOR THE RECOVERY OF THE UKRAINIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE NEW EUROPEAN CONSENSUS ON DEVELOPMENT Збірка тез
Lyudmyla Alekseyenko, Oksana Tulai, Stepan Babii

3. Моделі оцінки і аналізу рівня економічної безпеки

Методичне забезпечення аналізу економічної безпеки бізнес-процесів підприємства Збірка тез
Олександр Юрійович Мішин, С.В. Мішина
Аналітичний інструментарій виявлення шахрайства з фінансовою звітністю підприємств Збірка тез
Ганна Анатоліївна Іващенко
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ Збірка тез
Віктор Васильович Іванієнко, К.В. Сатушева
Забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта міжнародного бізнесу в умовах ризиків Збірка тез
А.В. Калінкін
Корпоративна соціальна відповідальність підприємства, як запорука його стратегічного розвитку Збірка тез
Євгенія Валеріївна Воронюк, Карина Валеріївна Сатушева
Worldwide Governance Indicators as a reflection of the state of economic security of entrepreneurial activity in Ukraine Збірка тез
Євгенія Валеріївна Воронюк
СТРАТЕГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ Збірка тез
Аліна Олександрівна Литвиненко, Олена Дем'янівна Литвиненко
Міграція робочої сили як виклик національній та міжнародній безпеці Збірка тез
Наталія Олександрівна Пархоменко
Моделі оцінки та аналізу рівня економічної безпеки в умовах цифрової трансформації та глобальних криз Збірка тез
Віталій Миколайович Даніч, Аліна Дмитрівна Максименко
MODELS FOR ASSESSING AND ANALYZING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY Збірка тез
Ірина Григорівна Муренець
Фінансові технології: можливості та загрози Збірка тез
Олександра Вікторівна Гронь
Economic Security of the Enterprise: from European Economic Security Strategy to Corporate Business Strategy Збірка тез
Олена Ярмош
Економічна безпека підприємства Збірка тез
Ірина Григорівна Муренець, Олена Юріївна Яковлєва
Складова безпеки стратегічного інструментарію формування системи стратегій підприємства Збірка тез
Маргарита Ігорівна Чепелюк
Методичне забезпечення аналізу стратегічного розвитку машинобудівних підприємств Збірка тез
Роман Петрович Шкребень, О.В. Войтенко
Особливості оцінювання корпоративної безпеки прийняття стратегічних рішень Збірка тез
А.О. Віжунов, А.В. Устименко
Оцінка факторів формування та позиціонування бренду на міжнародних ринках: безпеко-орієнтований підхід Збірка тез
Ірина Павлівна Отенко, М. Р. Подорожна
Експрес-оцінка економічної безпеки стратегії розвитку будівельного підприємства Збірка тез
О.В. Денисюк

4. Системний аналіз і прийняття рішень

СИНТЕЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ Збірка тез
Марія Вадимівна Нагла, Тетяна Володимирівна Шабельник
Використання теорії хаосу у контексті моделювання маркетингу Збірка тез
Іван Дмитрович Фартушний, Микита Сергійович Мазуренко
Вибір оптимальної агротехніки методом Паретто Збірка тез
Дарина Олегівна Дворник, Тетяна Володимирівна Шабельник
ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ІНТЕГРОВАНОГО МИСЛЕННЯ НА БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ Збірка тез
Інна Володимирівна Шостак
Використання стохастичного домінування для аналізу рішень в умовах ризику Збірка тез
Олег Станіславович Мельников

5. Інноваційні й інформаційні технології в бізнесі й освіті

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПУБЛІКАЦІЙ З ПИТАНЬ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСВІТИ ЗА 2014-2023 РОКИ Збірка тез
Олександр Олександрович Островський
ТРЕНДИ ОНЛАЙН ТА ОФЛАЙН ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОГРЕС І ВИКЛИКИ Збірка тез
Вікторія Леськів
Задача прогнозування безперебійності функціонування системи водопостачання Збірка тез
Олександр Юрійович Мельников, Олексій Юрійович Закабула
ПОСТКВАНТОВА КРИПТОГРАФІЯ ТА БІЗНЕС Збірка тез
Олександр Михайлович Букраба
QUICKBOOKS ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА ОБЛІКУ ДЛЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Збірка тез
Іван Володимирович Буртняк, Максим Анатолійович Ходан
Algorithm for monitoring social network data for behavioral economics research Збірка тез
Ростислав Русланович Луценко
Інструменти цифровізації для навчання людського капіталу на підприємствах Збірка тез
Вікторія Мельничук
Алгоритмічне забезпечення інформаційної системи формування схем фінансування проєктів розвитку компанії Збірка тез
Валентина Володимирівна Москаленко, Михайло Валовенко
Інноваційні інструменти Google реклами в підвищенні ефективності бізнесу Збірка тез
Володимир Дмитрович Волобоєв
Бібліометричний аналіз наукових публікацій з питань цифровізації та сталого розвитку соціально-економічних систем Збірка тез
Сергій Юрійович Ляшко
Application of Social Virtual Reality Platforms and Decision Support Systems in Business Збірка тез
Dmytro Oleksandrovych Elishys
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ НЕЙРОТЕХНОЛОГІЙ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ Збірка тез
Марина Анатоліївна Мащенко, Ігор Сергійович Момотков, Вячеслав Павлович Гудименко
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСІВ НА ПРОЄКТИ ERASMUS ПО КРАЇНАМ Збірка тез
Віталій Гвоздицький, Діана Шелопухо
Концептуальне бачення використання підходів проєктного менеджменту в організації навчання Збірка тез
Владислав Олександрович Полянський
Інноваційні та цифрові технологій для відновлення агропродовольчого сектору в Україні Збірка тез
Тетяна Леонідівна Кмитюк
ЗАСТОСУВАННЯ КОНСОЛЬНОГО МЕНЮ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З БАНКІВСЬКОЮ БАЗОЮ ДАНИХ .APPLICATION OF CONSOLE MENU FOR INTERACTION WITH BANK DATABASE Збірка тез
Денис Ігорович Цап, Олександра Царева
Особливості застосування об'єктно-орієнтованого програмування як інноваційної технології в бізнесі та освіті Збірка тез
Владислав Сергійович Шнурок, Олександра Царева
Аналіз тенденцій розвитку ІТ-сектору України Збірка тез
Богдан Григорович Липовецький
АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ІНДИКАТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ Е-КОМЕРЦІЇ Збірка тез
Віталій Сергійович Гвоздицький, П.О. Хорешкова
Ключові аспекти цифрових компетенцій співробітника Збірка тез
Іван Петрович Булєєв, Ірина Василівна Бриль
Перспективи хмарних технологій у глобальному контексті ( вплив на сферу освіти та бізнесу) Збірка тез
Марія Михайлівна Піх, Микола Миколайович Яцишин
Стратегiя та бiзнес-моделi пiдприємств за умов цифровiзацii Збірка тез
Наталія Юхимівна Брюховецька, Олександра Анатоліївна Чорна

6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ НА КРИПТОВАЛЮТНОМУ РИНКУ Збірка тез
Іван Володимирович Буртняк, Орест Юрійович Фуфалько
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Збірка тез
Іван Володимирович Буртняк, Роман Михайлович Кашевський
ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ДЕРИВАТИВІВ НА ФОНДОВИХ РИНКАХ Збірка тез
Іван Володимирович Буртняк, Ганна Петрівна Малицька
Чи є «Гонка поступок» окремим випадком «дилеми в’язня»? Збірка тез
Дмитро Соколовський
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ Збірка тез
Оксана Володимирівна Панасенко, Анна Геннадіївна Гладишева
Обмеження законодавства України щодо здійснення інвестиційної діяльності підприємствами Збірка тез
Андрій Андрійович Порохнавець

8. Моделі рефлексивного управління в економіці

Інструменти нейромаркетингу в рефлексивному управлінні компаніями Збірка тез
Мар'яна Василівна Мальчик, Тарас Володимирович Созонюк
СПЕЦИФІКА ПРОБЛЕМАТИКИ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ Збірка тез
Вікторія Василівна Хорошун, Станіслав Володимирович Солодухін
ПІДТРИМКА ЯВИЩА ЯК КЛЮЧОВА МЕТРИКА РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ Збірка тез
Георгій Слукін
Нова поведінкова економіка: рефлексивне управління у цифровому просторі Збірка тез
Світлана Сергіївна Турлакова
Маніпуляція в епоху штучного інтелекту: виклики та можливості Збірка тез
Богдан Ігорович Логвіненко

9. Наука про дані (Data Science): аналітичні дослідження в економіці

Модель оцінки європейських країн за станом розвитку будівельного сектору Збірка тез
Тетяна Євгенівна Орєхова, Любов Олексіївна Чаговець
ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ДАНИХ – ОСНОВА КОРЕКТНИХ РОЗРАХУНКІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Збірка тез
Олена Андріанівна Сергієнко, Роман Олегович Савченко
Реалізація методів редукції і динамічної візуалізації багатовимірних даних з використання web-технологій Збірка тез
Людмила Володимирівна Васильєва, Ігор Ігорович Сташкевич
Перспективи використання Data Science у вирішенні задач маркетингової діяльності компанії Збірка тез
Євгеній Валерійович Андрусик

10. Методи та моделі Machine Learning

Дослідження ефективності застосування методів машинного навчання у медичній діагностиці Збірка тез
Веніамін Борисович Гітіс
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ПОШУКУ В КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ Збірка тез
Наталія Робертівна Полуектова
Огляд алгоритмів та моделей машинного навчання в рамках технології штучного інтелекту (ШІ) та проблеми запровадження ШІ на підприємстві Збірка тез
Сергій Станіславович Колбасинський

Міжнародна колективна монографія

Methodological features of market management of a pharmaceutical enterprise
Тетяна Володимирівна Шабельник
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Іван Володимирович Буртняк, Олександр Сергійович Кушнір
Optimization of the tender period with a random number of bidders
Олег Станіславович Мельников
MODELING OF THE IMPACT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON MACROECONOMIC INDICATORS
Богдан Тарасович Чепига, Андрій Дмитрович Пілько
Цифрова трансформація виклики та стратегії покращення кібербезпеки
Віталій Миколайович Даніч, Аліна Дмитрівна Максименко
МОДЕЛІ ОЦІНКИ Й АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
Олена Вікторівна Артеменко, Віктор Борисович Артеменко
МОДЕЛІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Віктор Васильович Шпирко, Юлія Євгеніївна Олійник, Роман Олександрович Стрілець
Умови виникнення «дилеми в’язня» в моделі «Гонка поступок»
Дмитро Соколовський
СПЕЦИФІКАЦІЯ ТА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ У ЗОВНІШНЬОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩАХ ПІДПРИЄМСТВ
Вікторія Василівна Хорошун, Станіслав Володимирович Солодухін
МОДЕЛЬ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Оксана Панасенко, Олександр Тимошенко
Прикладний програмний інтерфейс як метод моніторингу даних соціальних мереж для досліджень у поведінковій економіці
Віталій Миколайович Даніч, Ростислав Русланович Луценко
Формування цифрових компетенцій співробітників підприємств
Іван Петрович Булєєв, Ірина Василівна Бриль