XV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”

Conference MPSESM-XV

Запрошуємо Вас до участі в XV Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” !

Emblema

 

11-12 квітня 2024 року

 

Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем економіко-математичного моделювання

Доповіді конференції за секціями:

Секція 1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

Секція 2. Моделі оцінки й аналізу соціально-економічного розвитку територій

Секція 3. Моделі оцінки й аналізу рівня економічної безпеки

Секція 4. Системний аналіз і прийняття рішень

Секція 5. Інноваційні й інформаційні технології в бізнесі й освіті

Секція 6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері

Секція 7. Моделі оцінки й аналізу соціальної напруги в регіональних системах

Секція 8. Моделі рефлексивного управління в економіці

Секція 9. Наука про дані (Data Science): аналітичні дослідження в економіці

Секція 10. Методи і моделі Machine Learning

Збірка тез конференції-2023 (електронне видання):


Інформація про конференцію