Заявки

Онлайн-заявки

Вже є ім'я користувача та пароль для сайту Питання економіко-математичного моделювання?
Ввійти

Потрібно ім'я користувача та пароль?
Перейти до реєстрації

Реєстрація та вхід потрібен для подачі заявки та перевірки її статусу.

 

Вимоги до матеріалів конференції

Тези та міжнародна монографія

  • Шрифт: Times New Roman 14 кегль, інтервал – 1,5, поля 20 мм з усіх сторін.
  • Оформлення: праворуч у верхньому куті потрібно вказати П.І.Б (українською та англійською мовами окремими рядками), науковий ступінь та вчене звання автора, місце роботи, e-mail.
  • Назва: українською та англійською мовами окремими рядками (для тез тільки мовою доповіді).
  • Анотація: українською та англійською не менш п’яти рядків для кожної мови (для тез тільки мовою доповіді).
  • Ключові слова (тільки для монографії): українською та англійською мовами перед основним текстом.
  • Мова: українська, англійська.
  • Обсяг: 2-3 сторінки основного тексту для тез та не менш 12 сторінок для підрозділу в монографії.
  • Обов’язковою умовою участі в Інтернет-конференції є наявність презентації доповіді, що може також супроводжуватися відео або аудіоверсією доповіді.

 

Повідомлення про авторські права

Автори, які подали матеріали на дану конференцію, приймають наступні умови:
а) Автори зберігають авторські права на свої роботи, в той же час дозволяють розмістити свої неопубліковані роботи поліцензії Creative Commons "Із зазначенням авторства", яка дає вільний доступ, право використання та поширення роботи із зазначенням авторства та її первісної публікації в рамках даної конференції.
б) Автори мають право откзаться від умов ліцензії Creative Commons і укласти окрему, додаткову угоду для не ексклюзивний або повторної публікакціі роботи (на приклад, публікація переглянутої версії з наукового журналу, розміщеної у відомчій бібліотеці або раннє опублікованій в книзі), із зазначенням її первісної публікації в рамках даної конференції.
в) Крім того, заохочується публікація і розповсюдження авторами своїх робіт онлайн (на приклад, у відомчих бібліотеках або на власних Інтернет-сайтах) в будь-який момент до або після конференції.

Заява про конфіденційність

 

Імена та адреси електронної пошти, введені на сайті конференції, будуть використані виключно для досягнення заявлених цілей конференції і не будуть доступні третім особам.