Заявки

Онлайн-заявки

Вже є ім'я користувача та пароль для сайту Питання економіко-математичного моделювання?
Ввійти

Потрібно ім'я користувача та пароль?
Перейти до реєстрації

Реєстрація та вхід потрібен для подачі заявки та перевірки її статусу.

 

Вимоги до матеріалів конференції

Тези та міжнародна монографія

  • Шрифт: Times New Roman 14 кегль, інтервал – 1,5, поля 20 мм з усіх сторін.
  • Оформлення: праворуч у верхньому куті потрібно вказати П.І.Б (українською, російською та англійською мовами окремими рядками), науковий ступінь та вчене звання автора, місце роботи, e-mail.
  • Назва: українською, російською та англійською мовами окремими рядками (для тез тільки мовою доповіді).
  • Анотація: українською, російською та англійською не менш п’яти рядків для кожної мови (для тез тільки мовою доповіді).
  • Ключові слова (тільки для монографії): українською, російською та англійською мовами перед основним текстом.
  • Мова: українська, російська, англійська.
  • Обсяг: 2-3 сторінки основного тексту для тез та не менш 12 сторінок для підрозділу в монографії.
  • Обов’язковою умовою участі в Інтернет-конференції є наявність презентації доповіді, що може також супроводжуватися відео або аудіоверсією доповіді.

CEUR Workshop Proceedings

До матеріалів, що подаються до CEUR Workshop Proceedings, застосовуються особливі вимоги щодо оформлення, що наведені на веб-сайті CEUR. Рекомендовано використовувати LNCS-шаблони виключно у форматі Microsoft Word.

 

 

Повідомлення про авторські права

Автори, які подали матеріали на дану конференцію, приймають наступні умови:
а) Автори зберігають авторські права на свої роботи, в той же час дозволяють розмістити свої неопубліковані роботи поліцензії Creative Commons "Із зазначенням авторства", яка дає вільний доступ, право використання та поширення роботи із зазначенням авторства та її первісної публікації в рамках даної конференції.
б) Автори мають право откзаться від умов ліцензії Creative Commons і укласти окрему, додаткову угоду для не ексклюзивний або повторної публікакціі роботи (на приклад, публікація переглянутої версії з наукового журналу, розміщеної у відомчій бібліотеці або раннє опублікованій в книзі), із зазначенням її первісної публікації в рамках даної конференції.
в) Крім того, заохочується публікація і розповсюдження авторами своїх робіт онлайн (на приклад, у відомчих бібліотеках або на власних Інтернет-сайтах) в будь-який момент до або після конференції.

Заява про конфіденційність

 

Імена та адреси електронної пошти, введені на сайті конференції, будуть використані виключно для досягнення заявлених цілей конференції і не будуть доступні третім особам.