Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОЦІНОК ХАРАКТЕРИСТИК ПОРТФЕЛЯ З МАКСИМАЛЬНИМ ВІДНОШЕННЯМ ШАРПА Тези Презентація
Микола Васильович Заболоцький, Тарас Миколайович Заболоцький
Влияние событийного туризма на уровень социально-экономического развития региона: эконометрический анализ Тезисы (Русский) Презентация (Русский)
Лідія Семенівна Гур'янова, Катерина Михайлівна Вовк
Моделювання волатильності фондового ринку за допомогою індексу ПФТС Тези
Іван Володимирович Буртняк, Ганна Петрівна Малицька
Оцінка та прогноз розвитку торгівлі високотехнологічною продукцією Тези Презентація
Сергій Володимирович Дзюба, Наталія Вікторовна Осадча
ENTERPRISE FINANCIAL POTENTIAL: KEY ELEMENTS AND MODELING PRINCIPLES Thesis (English) Slides (English)
Dmytro Zherlitsyn, Stanislav Levytskyi, Victoriia Ogloblina, Denys Mykhailyk
ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ ПОТЕНЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ Тези Презентація
Алла Харченко, Владислав Шпитальний
Генерирование демографической выборки с заданными характеристиками с помощью случайных чисел Тезисы (Русский)
Н. А. Дубровина, Л. С. Гурьянова, И. И. Гуляшова

2. Моделі оцінки і аналізу соціально-економічного розвитку територій

АНАЛІЗ ІНДЕКСІВ АСИМЕТРИЧНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Тези Презентація
Любов Олексіївна Чаговець, Оксана Володимирівна Панасенко, Анастасія Сергіївна Діденко
ПОБУДОВА КОМПЛЕКСНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ РЕГІОНІВ КРАЇНИ Тези
Ольга Олександрівна Рудаченко, Луїза Оганесовна Погосян
Аналіз портфелю місцевих податків та зборів ОТГ Тези Презентація
Анна Володимирівна Бакурова, Анастасія Володимирівна Діденко
Особливості динаміки споживчих ринків в умовах дезінтеграції Тези
Віталий Миколайович Даніч, Євгеній Валерійович Терела
АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Тези
Альона Валеріївна Полова, Анатолій Пачинок, Наталія Констянтинівна Максишко
ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІК ПІД ЧАС СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Тези
Ольга Юріївна Полякова, Наталія Леонідівна Чернова
МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Тези
С. В. Прокопович

3. Моделі оцінки і аналізу рівня економічної безпеки

HR-АНАЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Тези Презентація
О. Ю. Мішин, С. В. Мішина
Алгоритм оцінки кредитного ризику позичальників - фізичних осіб з використанням методів машинного навчання Тези
Владислав Юрійович Філатов
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В АСПЕКТІ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Тези Презентація
Зоя Федоровна Петряева
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ БАНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Тези Презентація
Станіслав Веніамінович Устенко, Тарас Вячеславович Остапович
COMPARISON OF USING FUZZY LOGIC AND NEURO-FUZZY NETWORKS FOR MODELLING CORPORATE BANKRUPTCY RISK ESTIMATION Thesis (English)
Тамара Семенівна Клебанова, Віталій Сергійович Гвоздицький
КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПЕРЕДУМОВА УПРАВЛІННЯ НИМИ Тези
В.А. Вишневська, Ігор Володимирович Ніколаєв

5. Інноваційні й інформаційні технології в бізнесі й освіті

Методи цілеорієнтованої розробки вимог до управлінських інформаційних систем Тези Презентація
Ольга Олександрівна Денісова
ЕДИНАЯ ВАЛЮТА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ Тезисы (Русский) Презентация (Русский)
А.И. Богомолов, Виктор Павлович Невежин, Е.Р. Шарма
КЛАСТЕРІЗАЦІЯ КЛІЄНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ЗА РІВНЕМ ЇХНЬОЇ КУПІВЕЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ Тези Презентація
Ростислав Сергійович Клочко, Олена Валеріївна Піскунова
МОДЕЛІ МООС І МОНІТОРИНГ ІНДИКАТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Тези Презентація
Віктор Борисович Артеменко
SOME ASPECTS OF INNOVATIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY APPLICATION Thesis (English) Slides (English)
Роман Вячеславович Іванов, Володимир Бусигін
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ НЕОФІЦІЙНОЇ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ОЦІНКИ СИТУАЦІЇ З ОПЛАТОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ Тези Презентація
Ольга Володимирівна Івахненко

8. Моделі рефлексивного управління в економіці

Уровни рефлексии управления ситуациями бизнес деятельности Тезисы (Русский) Презентация (Русский)
Виктор Яковлевич Заруба, Ирина Анатольевна Парфентенко
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Тези
Вікторія Висилівна Хорошун
МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Тезисы (Русский) Презентация (Русский)
Светлана Сергеевна Турлакова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ПО-ТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКАХ СБЫТА Тезисы (Русский) Презентация (Русский)
Яна Миколаївна Шуміло
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ МІНІМІЗАЦІЄЮ ОПОРУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ЗМІНАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ СТАДНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ Тези Презентація
Роман Миколайович Лепа, Ігор Ігорович Сташкевич
АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ УЗГОДЖЕННЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Тези Презентація
Богдан Ігорович Логвіненко
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ НА ОСНОВІ РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ Тези
Ірина Олександрівна Оплачко

Міжнародна колективна монографія

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ БАНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Тарас Вячеславович Остапович, Станіслав Веніамінович Устенко
Дослідження двобар’єрних опціонів Орнштейна-Уленбека з багатофакторною волатильністю
Іван Володимирович Буртняк, Ганна Петрівна Малицька
МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Тамара Семеновна Клебанова, О.О. Рудаченко, Л.О. Погосян
Машинне навчання адаптивного пошуку оптимальної стратегії підвищення цінності бренду
Василь Михайлович Порохня, Владислав Олександрович Пенєв
О ЕДИНОЙ ВАЛЮТЕ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
А.И. Богомолов, Виктор Павлович Невежин, Е.Р. Шарма
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСТРИБУТИВНОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Панасенко, Л.О. Чаговець, А.А. Онищенко
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ МІНІМІЗАЦІЄЮ ОПОРУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ЗМІНАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ СТАДНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ
Роман Миколайович Лепа, Ігор Ігорович Сташкевич
МЕТОДИ ЦІЛЕОРІЄНТОВАНОЇ РОЗРОБКИ ВИМОГ ДО УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Ольга Олександрівна Денісова
THE ALGORITHM FOR NEURO-FUZZY NETWORK CONSTRUCTION BASED ON MODEL OF CORPORATE BANKRUPTCY RISK ESTIMATION
Тамара Семенівна Клебанова, Віталій Сергійович Гвоздицький
Применение методов кластерного и фрактального анализа для исследования динамики индикаторов финансовой безопасности фондовых рынков
Лидия Семеновна Гурьянова, Владислав Александрович Полянский
Анализ тенденций развития и результативности поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ (на примере Волгоградской области)
Людмила Юрьевна Богачкова, Надежда Юрьевна Усачева, Андрей Алексеевич Усачев
ПРОГНОЗНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
Сергій Володимирович Дзюба, Н.В. Осадча
МОДЕЛЮВАННЯ РЕФЛЕКСИВНИХ ВПЛИВІВ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мар'яна Василівна Мальчик, Ірина Олександрівна Оплачко
MODEL BASIS OF INFORMATION AND ANALYTICAL SECURITY SYSTEM OF CORPORATE BUSINESS STRUCTURES
Лідія Семенівна Гур'янова, Віталій Сергійович Гвоздицький, Тамара Семенівна Клебанова
АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ НАБОРУ ЗАХИСНИХ АКЦІЙ У ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПОРТФЕЛІ
Наталія Леонідівна Чернова, О.Ю. Полякова
ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
С. В. Прокопович
RISK MODELLING OF ALTERNATIVE INVESTMENTS
Andrii Kaminskyi, Maryna Nehrey, Denys Butylo
ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Тамара Семеновна Клебанова, Наталия Робертовна Полуэктова

CEUR Workshop Proceedings

SOME ASPECTS OF MACHINE LEARNING IN LOCATION TASKS
Kateryna Kononova
Моделювання ціноутворення деривативів з багатофакторною волатильністю / Modelling of the derivatives pricing with multifactor volatility
Vitalii Gvozdytskyi, Ivan Burtnyak
Methods and Models of Machine Learning in Managing the Competitiveness of Audit Companies
Lidiya Guryanova, Stanislav Milevskyi, Elena Piskun, Liliya Kasyanenko
Classification of e-commerce customers based on Data Science techniques.
Ростислав Сергійович Клочко, Олена Валеріївна Піскунова
Models for forecasting systemic transformations in the economy of resort-recreational sphere
Павло Захарченко, Віктор Мухін
Selective Adaptive Model for Forecasting of Regional Development Unevenness Indexes
Любов Олексіївна Чаговець, Наталія Леонідівна Чернова, Tamara Semenivna Klebanova, Oleksandr Vasil'ovych Dorokhov, Анастасія Сергіївна Діденко
Model Tools of International Trade Agricultural Enterprises Credit Risks Assessment and Classification
Olga Nashchekina, Olena Sergienko, Igor Sosnov, Evgeniy Shapran, Maryna Tatar