Напрямки секцій

1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

(керівник – проф. Гур’янова Л.С.)

Вибрано Відкрито для заявок Не вибрано Рецензування

2. Моделі оцінки і аналізу соціально-економічного розвитку територій

(керівник – проф. Бабенко В.О.)

Вибрано Відкрито для заявок Не вибрано Рецензування

3. Моделі оцінки і аналізу рівня економічної безпеки

(керівник – проф. Отенко І.П.)

Вибрано Відкрито для заявок Не вибрано Рецензування

4. Системний аналіз і прийняття рішень

(керівник – проф. Чорноус Г.О.)

Вибрано Відкрито для заявок Не вибрано Рецензування

5. Інноваційні й інформаційні технології в бізнесі й освіті

(керівник – проф. Колбіна Т.В.)

Вибрано Відкрито для заявок Не вибрано Рецензування

6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері

(керівник – проф. Піскунова О.В.)

Вибрано Відкрито для заявок Не вибрано Рецензування

7. Моделі оцінки й аналізу соціальної напруги в регіональних системах

(керівник – проф. Дмитришин Л.І.)

Вибрано Відкрито для заявок Не вибрано Рецензування

8. Моделі рефлексивного управління в економіці

(керівник – проф. Максишко Н.К.)

Вчені секретарі
  • Світлана Турлакова, Інститут економіки промисловості НАН України
Вибрано Відкрито для заявок Не вибрано Рецензування

9. Наука про дані (Data Science): аналітичні дослідження в економіці

(керівник – проф. Захарченко П.В.)

Вибрано Відкрито для заявок Не вибрано Рецензування

10. Методи та моделі Machine Learning

(керівник – проф. Рамазанов С.К.)

Вибрано Відкрито для заявок Не вибрано Рецензування

Міжнародна колективна монографія

За редакцією д.е.н. Клебановой Т.С.

Вибрано Відкрито для заявок Не вибрано Рецензування

CEUR Workshop Proceedings

Програмним комітетом конференції матеріали, що подані до монографії англійською мовою та пройшли процедуру рецензування, були опубліковані за згоди авторів в міжнародному електронному виданні CEUR Workshop Proceedings, Volume 2649.

Вчені секретарі
  • Лидия Гурьянова, Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
Не вибрано Відкрито для заявок Вибрано Рецензування