Огляд

Emblema

Запрошуємо Вас до участі у XII Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” !

Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем економіко-математичного моделювання

 1. Секції конференції
 2. Публікації
 3. Порядок участі
 4. Фінансові умови
 5. Вимоги щодо оформлення материалів
 6. Організатори
 7. Програмний комітет
 8. Організаційний комітет

Секції конференції:

Секція 1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів (керівник – проф. Гур’янова Л.С.)

Секція 2. Моделі оцінки й аналізу соціально-економічного розвитку територій (керівник – проф. Бабенко В.О.)

Секція 3. Моделі оцінки й аналізу рівня економічної безпеки (керівник – проф. Отенко І.П.)

Секція 4. Системний аналіз і прийняття рішень (керівник – проф. Чорноус Г.О.)

Секція 5. Інноваційні й інформаційні технології в бізнесі й освіті (керівник – проф. Колбіна Т.В.)

Секція 6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері (керівник – проф. Піскунова О.В.)

Секція 7. Моделі оцінки й аналізу соціальної напруги в регіональних системах (керівник – проф. Дмитришин Л.І.)

Секція 8. Моделі рефлексивного управління в економіці (керівник – проф. Максишко Н.К.)

Секція 9. Наука про дані (Data Science): аналітичні дослідження в економіці (керівник – проф. Захарченко П.В.)

Секція 10. Методи та моделі Machine Learning (керівник – проф. Рамазанов С.К.)

ПУБЛІКАЦІЇ

За результатами конференції планується видання міжнародної колективної монографії та збірки тез (електронне видання), а також обговорення матеріалів конференції на круглому столі та офіційному веб-сайті за адресою www.mpsesm.org

Програмним комітетом конференції повні (до 16 стор. LNCS) і короткі (10-12 стор. LNCS) дослідні роботи, які подані англійською мовою і пройшли процедуру рецензування, можуть бути опубліковані за згоди авторів в CEUR Workshop Proceedings.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

- зареєструватися на сайті, що надасть Вам можливість ознайомитися детальніше з умовами проведення і подати заявку на участь в конференції;

- подати до 1 квітня 2020 р. оргкомітету заявку на участь, тексти тез доповіді та/або розділ в міжнародну колективну монографію, копію квитанції про оплату в електронному вигляді на сайті конференції за адресою www.mpsesm.org/zayavka чи за електронною адресою info@mpsesm.org;

- за умови участі в CEUR Workshop Proceedings подати до 15 березня 2020 р. дослідну роботу в електронному вигляді на сайті конференції за адресою www.mpsesm.org/zayavka;

- прийняти участь у круглому столі конференції 10 квітня 2020 р. або обговоренні матеріалів конференції на сайті (9-10.04.2020 р.). Для авторів дослідних робіт, рекомендованих програмним комітетом до публікації в CEUR Workshop Proceedings, очна участь в круглому столі конференції, доповідь і презентація є обов'язковими.

ФІНАНСОВІ УМОВИ

Організаційний внесок за участь в конференції складає 120 грн для кожної заявки. Учасникам, що завчасно надішлють тези доповіді та копію квитанції про сплату до 15 березня 2020 р., організаційний внесок становить 100 грн.

Організаційний внесок для участі в конференції містить вартість підготовки електронного видання збірки тез, організаційні витрати, а також обслуговування сайту конференції.

Вартість видання однієї сторінки підрозділу в колективній монографії - 40 грн. (з поштовою пересилкою). До публікації в монографії приймаються виключно матеріали за першим авторством вчених з науковим ступенем.

Кошти необхідно перерахувати на картковий рахунок:
"Приватбанк", номер картки 5168 7555 3120 2477
Одержувач - Яценко Роман Миколайович

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Тези та міжнародна монографія

 • Шрифт: Times New Roman 14 кегль, інтервал – 1,5, поля 20 мм з усіх сторін.
 • Оформлення: праворуч у верхньому куті потрібно вказати П.І.Б (українською, російською та англійською мовами окремими рядками), науковий ступінь та вчене звання автора, місце роботи, e-mail.
 • Назва: українською, російською та англійською мовами окремими рядками (для тез тільки мовою доповіді).
 • Анотація: українською, російською та англійською не менш п’яти рядків для кожної мови (для тез тільки мовою доповіді).
 • Ключові слова (тільки для монографії): українською, російською та англійською мовами перед основним текстом.
 • Мова: українська, російська, англійська.
 • Обсяг: 2-3 сторінки основного тексту для тез та не менш 12 сторінок для підрозділу в монографії.
 • Обов’язковою умовою участі в конференції та обговорення матеріалів на сайті є наявність презентації доповіді, що може також супроводжуватися відео або аудіоверсією доповіді.

CEUR Workshop Proceedings

До матеріалів, що подаються до CEUR Workshop Proceedings, застосовуються особливі вимоги щодо оформлення, що наведені на веб-сайті CEUR. Рекомендовано використовувати LNCS-шаблони виключно у форматі Microsoft Word. Очна участь одного з авторів в круглому столі конференції з доповіддю та презентацією є обов'язковою.

ОРГАНІЗАТОРИ

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
 • Національний університет "Києво-Могилянська академія"
 • Національний технічний університет "ХПІ"
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 • Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
 • School of Economics and Management (Словаччина)
 • University of Economics in Bratislava (Словаччина)
 • Warsaw School of Economics, SGH (Польща)
 • Humanitas University (Польща)
 • University of National and World Economy (Болгарія)
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II (Польща)
 • Jagiellonian University (Польща)
 • Instituto Tecnol?gico y de Estudios Superiores de Monterrey (Мексика)
 • GEA College (Словенія)
 • ТОВ «КОДА» (Україна)
 • Економічна Клініка «Український Менеджмент-Інтелект» (Україна)

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Геєць В.М. – д.е.н., проф., віце-президент НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ)
Пономаренко В.С. – д.е.н., проф., член-кореспондент НАПН України, ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків)
Кизим М.О. – д.е.н., проф., член-кореспондент НАН України, директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків)
Батциос Хрістос – проф. Університету Аристотеля в Салоніках (Греція)
Благун І.С. – д.е.н., проф. Католицького університету (м. Люблін, Польща)
Буртняк І.В. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (м. Івано-Франківськ)
Бабенко В.О. – д.е.н., проф. кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи ХНУ ім. В.Н. Каразіна (м. Харків)
Гур’янова Л.С. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики ХНЕУ ім. С.Кузнеця (м. Харків)
Віндспергер Джозеф – проф. Віденського університету (Австрія)
Калашников В.В. – д.ф.-м.н., проф., Instituto Tecnol?gico y de Estudios Superiores de Monterrey (м. Монтеррей)
Клебанова Т.С. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики ХНЕУ ім. С.Кузнеця (м. Харків)
Кононова К.Ю. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки ХНУ ім. В.Н. Каразіна (м. Харків)
Мартінавічус Йонас – проф., декан Економічного факультету Вільнюського університету (Литва)
Мішкініс Альгірдас – проф. Вільнюського університету (Литва)
Піотровська Марія – проф., зав. кафедри математичної економіки Вроцлавського економічного університету (Польща)
Рассел Джеррард – проф. Бізнес-школи ім. Джона Касса Лондонського міського університету (Великобританія)
Серва Доброміль – д-р хаб., проф. Варшавського економічного університету (Польща)
Суслов В.І. – д.е.н., проф., член-кореспондент РАН, заст. директора Інституту економіки і організації промислового виробництва Сибірського відділення РАН (м. Новосибірськ)
Філіп Станіслав – перший віце-ректор школи економіки та менеджменту в публічному адмініструванні в Братиславі (Словаччина)
Черняк О.І. - д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики КНУ ім. Тараса Шевченка (м. Київ)
Якуб Є.С. – д.ф-м.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики ОДЕУ (м. Одеса)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


Роберт Брумнік – д-р кримінального права, юстиції та безпеки, проф., GEA College (м. Любляна)
Вавак Тадеуш – д-р хаб., Ягелонський університет (м. Краків)
Вітлінський В.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
Вовк В.М. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету (м. Львів)
Богачкова Л.Ю. – д.е.н., проф. кафедри прикладної інформатики та математичних методів в економіці Волгоградського державного університету (м. Волгоград)
Григорук П.М. – д.е.н., проф., зав. кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету (м. Хмельницький)
Даніч В.М. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки ХНУ (м. Харків)
Жуковські Маріан – д-р хаб., Католицький університет (м. Люблін)
Заруба В.Я. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «ХПІ» (м. Харків)
Захарченко П.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економіки та фінансів БДПУ (м. Бердянськ)
Кавун С.В. – д.е.н., проф., ректор Харківського технологічного університету "ШАГ" (м. Харків)
Ковальчук К.Ф. – д.е.н., проф., декан факультету економіки і менеджменту Національної металургійної академії України (м. Дніпро)
Лисенко Ю.Г. – д.е.н., проф., член-кор. НАН України, директор ННІІТУ Полтавського університету економіки і торгівлі (м. Полтава)
Лук’яненко І.Г. – д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія" (м. Київ)
Максишко Н.К. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики ЗНУ (м. Запоріжжя)
Матвійчук А.В. – д.е.н., проф. кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
Меркулова Т.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки ХНУ (м. Харків)
Наумов В.М. – д.в.н., проф., зав. кафедри бізнес-інформатики РАНГДС (м. Санкт-Петербург)
Непомнящий В.В. – Центр прикладного мистецтва й інформаційних технологій, Коледж Джорджа Брауна (м. Торонто)
Отенко І.П. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічного аналізу ХНЕУ ім. С. Кузнеця(м. Харків)
Порохня В.М. – д.е.н., проф., директор Інституту післядипломної освіти Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)
Рамазанов С.К. – д.е.н., д.т.н., проф. кафедри інформаційних систем в економіці КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
Соколовська З.М. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ (м. Одеса)
Соловйов В.М. – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри інформатики та прикладної математики КДПУ (м. Кривий Ріг)
Тімчев Марко – д-р, Університет національного і світового господарства (м. Софія)
Христіановський В.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри математики та математичних методів в економіці ДонНУ (м. Вінниця)
Яценко Р.М. – к.е.н., доц., керівник відділу електронних засобів навчання ХНЕУ ім. С.Кузнеця (м. Харків)