Автор детально

Клочко, Ростислав Сергійович, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Україна