Автор детально

Івахненко, Ольга Володимирівна, кафедра економічної кібернетики ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна