Інформаційний лист

Інформаційний лист конференції українською мовою

Інформаційний лист конференції англійською мовою

Вимоги до матеріалів конференції

Тези та міжнародна монографія

  • Шрифт: Times New Roman 14 кегль, інтервал – 1,5, поля 20 мм з усіх сторін.
  • Оформлення: праворуч у верхньому куті потрібно вказати П.І.Б (українською та англійською мовами окремими рядками), науковий ступінь та вчене звання автора, місце роботи, e-mail.
  • Назва: українською та англійською мовами окремими рядками (для тез тільки мовою доповіді).
  • Анотація: українською та англійською не менш п’яти рядків для кожної мови (для тез тільки мовою доповіді).
  • Ключові слова (тільки для монографії): українською та англійською мовами перед основним текстом.
  • Мова: українська, англійська.
  • Обсяг: 2-3 сторінки основного тексту для тез та не менш 12 сторінок для підрозділу в монографії.
  • Обов’язковою умовою участі в Інтернет-конференції є наявність презентації доповіді, що може також супроводжуватися відео або аудіоверсією доповіді.

CEUR Workshop Proceedings

До матеріалів, що подаються до CEUR Workshop Proceedings, застосовуються особливі вимоги щодо оформлення, що наведені на веб-сайті CEUR. Рекомендовано використовувати LNCS-шаблони виключно у форматі Microsoft Word.

Подання заявок на дану конференцію було зачинено 05.04.2023.