XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПЕРЕДУМОВА УПРАВЛІННЯ НИМИ

В.А. Вишневська, Ігор Володимирович Ніколаєв

Остання редакція: 10.04.2020

Аннотація


Промисловим підприємствам необхідно вміти оцінювати ступінь можливого впливу ризиків на показники ефективності їх діяльності та управляти ними з метою зниження. У роботі визначено та проаналізовано підходи до трактування сутності промислових ризиків, проведено порівняльний аналіз факторів ризику різних галузей. Запропоновано класифікацію ризиків діяльності промислового підприємства, що є передумовою використання відповідних методів управління ними.

Повний текст:

Тези