XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІК ПІД ЧАС СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Ольга Юріївна Полякова, Наталія Леонідівна Чернова

Остання редакція: 05.04.2020

Аннотація


Розглянуто зміни, які відбулися у динаміці розвитку країн світу після  світової економічної кризи. Проведено групування країн за показниками швидкості розвитку, глибини та тривалості криза. Виявлено групи країн, які виявилися найбільш та найменш стійкими під час кризи, а також особливості перебігу кризи. Визначено цільові орієнтири української економічної політики для забезпечення стійкого функціонування.

Повний текст:

Тези