Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

Науково-практичний зміст концепції соціально-економічної взаємодії суб’єктів господарювання під час глобальних викликів Тези доповіді
Віталій Миколайович Даніч, Марина Сергіївна Татар
Прогнозування впровадження інновацій на промислових підприємствах України Тези доповіді
Інна Ігорівна Чайковська
Модели оценки уровня ресурсной обеспеченности систем здравоохранения Тезисы доклада (Русский)
Лидия Семеновна Гурьянова, Марина Сироткина
Розвиток міського туризму на основі прогнозованої затребуваності певного типу організованої події Тези доповіді
Катерина Михайлівна Вовк
Сучасна гідроенергетика і майбутнє Дніпровського каскаду Тези доповіді
Андрій Васильович Скрипник, Ольга Сергіївна Голячук
Якість життя населення і ефективність державної регіональної політики: економетричний аналіз Тези доповіді
Віктор Борисович Артеменко, Любов Вікторівна Артеменко, Олена Вікторівна Артеменко
Моделювання залежності курсу валютної пари і диференціалу дохідностей державних облігацій Тези доповіді
Наталія Леонідівна Чернова, Ольга Юріївна Полякова

3. Моделі оцінки і аналізу рівня економічної безпеки

Вплив сучасних трендів управління персоналом на кадрову безпеку підприємств Тези доповіді
О. Ю. Мішин, С. В. Мішина
Управління розвитком бізнес-систем на основі технологій нейролінгвістичного програмування Тези доповіді
Наталія Олександрівна Пархоменко
Методичне забезпечення оцінки зовнішньоекономічної безпеки України Тези доповіді
Тетяна Михайлівна Чечетова-Терашвілі, Ірина Анатоліївна Булкіна
ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Тези доповіді
Павло Григорук, Ніла Хрущ, Ольга Чуняк
Securing global supply chains Тези доповіді
Маргарита Ігорівна Чепелюк
Підходи до оцінки репутаційних ризиків у міжнародному бізнесі
Олександра Вікторівна Гронь, Андрій Олександрович Пастушенко

4. Системний аналіз і прийняття рішень

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ IT-ПРОЕКТАМИ Тези доповіді
Олексій Олександрович Дудник, Зоя Миколаївна Соколовська
Моделі прийняття інвестиційних рішень на основі реальних опціонів Тези доповіді
Іван Володимирович Буртняк, Ганна Петрівна Малицька
Оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів України за допомогою аналізу головних компонент Тези доповіді
Михайло Євгенович Марков
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ Тези доповіді
Роман Семенович Русин
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ЛОГІСТИКИ НА ОСНОВІ SCM-СИСТЕМ Тези доповіді
Наталія Василівна Судук
Нечіткий підхід до оцінювання ефективності інтерфейсу користувача Тези доповіді
Юлія Сергіївна Резніченко, Станіслав Іванович Левицький, Олексій Юрійович Кафтанников
Моделі класифікації країн по типу економічної динаміки Тези доповіді
Владислав Олександрович Полянський

8. Моделі рефлексивного управління в економіці

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Тези доповіді
Вікторія Висилівна Хорошун
Аспекти практичного застосування узагальненої маркетингової кібернетичної моделі Тези доповіді
Сергій Острянин
МОДЕЛЮВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Тези доповіді
Яна Миколаївна Шуміло
Науково-методичний підхід до моніторингу опору персоналу організаційним змінам на підприємстві Тези доповіді
Роман Миколайович Лепа, Ігор Ігорович Сташкевич
ДІАГНОСТИКА РЕФЛЕКСИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АГЕНТІВ В ПРОЦЕСІ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ СТАДНОЮ ПОВЕДІНКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Тези доповіді
Світлана Сергіївна Турлакова
АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ ФОРМАЛІЗАЦІЇ МІЖОСОБОВОЇ ДОВІРИ Тези доповіді
Людмила Владимировна Потрашкова
МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕФЛЕКСИВНИХ ВПЛИВІВ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Тези доповіді
Ірина Олександрівна Оплачко
ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ АГЕНТІВ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ УЗГОДЖЕННЯ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Тези доповіді
Богдан Ігорович Логвіненко

9. Наука про дані (Data Science): аналітичні дослідження в економіці

AI at banking services Thesis (English)
Станіслав Веніамінович Устенко, Тарас Вячеславович Остапович
FEATURE ENGINEERING НА БАЗЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ПРОГНОЗНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ Тезисы доклада (Русский)
Вальдемар Владимирович Витлинский, Ольга Сергеевна Катунина
Competitive access algorithms analysis of blockchain technology Thesis (English)
Roman Ivanov, Volodymyr Busygin, Vladyslava Kozenkova
Прогнозування часових рядів з використанням ARIMA-моделі та штучних нейромереж на прикладі показників програми соціально-економічного розвитку регіону Тези доповіді
Віктор Борисович Артеменко

Міжнародна колективна монографія

Моделі використання реальних опціонів для прийняття інвестиційних рішень
Іван Володимирович Буртняк, Ганна Петрівна Малицька
FEATURE ENGINEERING НА БАЗІ ДИНАМІЧНИХ ФАКТОРІВ ДЛЯ ПРОГНОЗНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Вальдемар Володимирович Вітлінський, Ольга Сергіївна Катуніна
Концепт соціально-економічної взаємодії суб’єктів господарювання в умовах глобальних викликів
Віталій Миколайович Даніч, Марина Сергіївна Татар
Моделі оцінки соціально-економічних наслідків «шоку», індукованого СOVID-19
Лідія Семенівна Гур'янова, Олександр Григорович Зима, Аліна Олегівна Кучук
МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МІКСУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ НА БАЗІ DATA SCIENCE ТЕХНОЛОГІЙ
Олександр Іванович Черняк, Яна Валеріївна Фаренюк
Methodological foundations for the development and forecast of the socio-economic processes mathematical models effectiveness
Вячеслав Городнов
Detecting payment card fraud with auto machine learning
Олексій Мінц, Павло Сідельов
Analysis of structural features of the development of communities
Анна Володимирівна Бакурова, Анастасія Володимирівна Діденко
Теоретичні аспекти моделювання освітньої та професійної підготовки майбутніх фахівців
Тетяна Василівна Колбіна
Моделювання процесів рефлексивного управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств
Світлана Сергіївна Турлакова, Яна Миколаївна Шуміло
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОНІТОРИНГУ ОПОРУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ЗМІНАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Роман Миколайович Лепа, Ігор Ігорович Сташкевич
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЕШЕНИЙ
Алексей Юрьевич Минц, Марина Игоревна Маврина
Permutation based complexity measures and crashes
V.N. Soloviev, A.O. Bielinskyi, A.V. Matviychuk, O.A. Serdyuk
Аналіз динаміки інтегральних показників напруженості соціально-економічного розвитку
Т.С. Клебанова, О.О. Рудаченко, Н. Р. Полуектова, О. В. Панасенко
Формування модельного базису системи управління фінансово-економічною безпекою
Павло Григорук, Ніла Хрущ, Оксана Пайонк, Віталій Хрущ
Використання нейронних мереж в задачах динамічної кластеризації економічних систем
Інна Іллівна Стрельченко
Logical reliability model study of the blockchain technology
Роман Іванов, Володимир Бусигін, Владислава Козенкова
AI at banking services
Станіслав Веніамінович Устенко, Тарас Вячеславович Остапович
Models and methodological bases for analyzing the investment attractiveness of thermal power facilities in the context of the need to develop a competitive market in Ukraine in order to protect the economic interests of consumers
Надія Ющенко
Моделювання розвитку складних ієрархічних систем на засадах віральності інновацій
Олена Андріанівна Сергієнко, Н.Л. Морозова, Н.О. Соколова
Соціально-економічний вимір україни в контексті критеріїв якості життя населення: економетричний підхід
Віктор Борисович Артеменко, Олена Вікторівна Артеменко, Любов Вікторівна Артеменко
Методи системного аналізу в управлінні проєктною діяльністю суб’єктів малого підприємництва
Оксана Панасенко, Любов Чаговець, Анна Шпак
Security strategies based on assessing the economic, innovative and environmental potential of states using machine learning.
Vasyl Porokhnya, Vladyslav Penev, Oleksandr Ostapenko
Модель прогнозування індексу доллара
Наталія Леонідівна Чернова, Ольга Юріївна Полякова
Системний аналіз методик оцінки якості електронних курсів
Роман Миколайович Яценко, Антон Анатолійович Яковлєв
Конкурентоспособность стран на глобальных энергорынках в контексте «зеленой» трансформации энергетики
Людмила Юрьевна Богачкова

CEUR Workshop Proceedings

COVID-19 MEASURES SENTIMENT ANALYSIS BASED ON A SOCIAL NETWORK DATASET
Катерина Кононова, Ростислав Луценко
Derivative Pricing: Predictive Analytics Methods and Models
Ivan Burtnyak, Anna Malytska
Applying of Data Envelopment Analysis to study public administration effectiveness during a pandemic
Tamara Klebanova, Nataliya Poluektova, Olha Rudachenko
Set of models for assessing knowledge with chatbot application for distance learning systems
Lidiya Guryanova, Roman Yatsenko, Vladyslav Zarzhetskyi
Methods and Models of Machine Learning in managing the market value of the company
Lidiya Guryanova, Oksana Panasenko, Vitalii Gvozditskyi, Mykhaylo Ugryumov, Viktoriia Strilets, Serhii Chernysh
Determinants of social trust: analysis using machine learning methods
Tamara Merkulova, Hanna Bohdanova
CLUSTERING APPROACH TO ANALYSIS OF THE CREDIT RISK AND PROFITABILITY FOR NONBANK LENDERS
Andrii Kaminskyi, Maryna Nehrey
Risk assessment of innovative projects: development of forecasting models
Марина Сергіївна Татар, Володимир Олексійович Гороховатський, Олена Андріанівна Сергієнко, Ігор Ігорович Соснов, Євген Миколайович Шапран
Models for forecasting innovative development of the economy of resort-recreational sphere
Павло Васильович Захарченко, Яна Василівна Глазова, Світлана Анатоліївна Жваненко, Станіслав Федорович Кучер, Віктор Сергійович Мухін
Classification models in the monitoring systems of the population life quality
Любов Олексіївна Чаговець, Прокопович Світлана Валеріївна, Гвоздицький Віталій Сергійович, Тамара Семенівна Клебанова, Тетяна Олександрівна Заводенко