Автор детально

Піскунова, Олена Валеріївна, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Україна