Автор детально

Онищенко, А.А., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна