Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Міжнародна колективна монографія

Моделювання системи репетиторських послуг Текст
Віталій Миколайович Даніч, Богдана Миронівна Кальницька
Моделювання попиту та виробництва інноваційних курортно-рекреаційних продуктів
Павел Васильевич Захарченко
Теоретико-методологічні засади побудови гібридних крипто-кодових конструкцій на збиткових кодах
Сергій Петрович Євсеєв, Ольга Григорівна Король
Влияние налогобложения на распределение доходов: математический анализ
Тамара Вікторівна Меркулова, А.А. Янцевич
Розробка методики формування оптимального портфеля фінансових інвестицій на фондовому ринку України
Ольга Володимирівна Цеслів
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ЧЛЕНАМИ КОЛЕКТИВУ НА ПІДСУМКОВИЙ РІВЕНЬ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Текст
Ігор Ігорович Сташкевич, Роман Миколайович Лепа
Концепція моделювання економічної поведінки домогосподарств на основі самоорганізації їх логістичних структур Текст
Василь Михайлович Порохня, Роман Вячеславович Іванов
Моделювання і аналіз розвитку гіперсистем типу «Майдан»: деякі загальні міркування
Султан Курбанович Рамазанов
Моделі погоджування виробничих ресурсів підприємства з поточним попитом на продукцію
Віктор Яковлевич Заруба, Ірина Анатоліївна Парфентенко
Методологія сценарного управління міжгалузевими зв’язками стратегії розвитку держави
Василь Михайлович Порохня, Тетяна Юріївна Огаренко
Влияние позиции в цепочке распространителей на точность емкостного метода
Юрий Александрович Кораблев
Modelling the estimation of the threat of financial crises in corporate systems
Тамара Семенівна Клебанова, Володимир Степанович Пономаренко, Віталій Сергійович Гвоздицький
Analysis of the development trends of the national economy of Ukraine and Morocco in the context of globalization processes
Olena Rayevnyeva, Tarik Touzani
Моделювання ризиків доларизації банківських активів та зобов’язань
Андрій Борисович Камінський, Наталія Іванівна Версаль
Порівняльний аналіз моделей процесу формування довіри в проектному менеджменті Текст
Ігор Миколайович Кукса, Олег Леонідович Бурлєєв
Системно-рефлексивний підхід до прогнозування розвитку промислового підприємства
Тетяна Тарасівна Жовковська
Развитие инструментария пространственных экономических исследований результативности политики энергоэффективности на примере регионов РФ
Людмила Юрьевна Богачкова, Шамам Гарниковна Хуршудян
Класифікація індикаторів управління кадровою безпекою підприємства
Сергій Віталійович Кавун, Володимир Анатолійович Панченко
Аналітичне та чисельне прогнозування результатів проведення конкурсних торгів
Олег Станиславович Мельников
Системно-динамічне моделювання в управлінні бізнес-процесами торговельного підприємства
Любовь Алексеевна Чаговец, О. В. Панасенко
Аналіз якості та інституційного забезпечення національної інноваційної системи України Текст
Віктор Борисович Артеменко, Любов Вікторівна Артеменко
Моделювання розвитку, безпеки та життєздатності в цифровій економіці
В.В. Вітлінський, О.С. Катуніна
Эволюция интеллектуальных систем поддержки принятия решений: от традиционных экспертных систем к технологиям анализа больших данных
Наталья Робертовна Полуэктова, Тамара Семенівна Клебанова
Оценка уровня безопасности зданий в условиях сейсмической опасности
Владимир Николаевич Наумов, К.В. Блинкова
Алгоритмізація процесу побудови моделей кредитного скорингу
Андрій Вікторович Матвійчук, Юрій Вікторович Клебан
Модели оценки и прогнозирования системного риска в банковском секторе
Лидия Семеновна Гурьянова, А.Г Зима, М.В. Новосел
Концептуальна схема моделювання соціальної напруженості в країнах Європейського Союзу та Україні
Светлана Валерьевна Прокопович, Д. М. Неведров
Генезис концепцій інформаційного суспільства та інформаційної економіки
Галина Олександрівна Чорноус, Юлія Артурівна Ярмоленко
Дослідження механізму розвитку діяльності агрохолдингів в умовах економічної глобалізації
Віталіна Олексіївна Бабенко
Модельна підтримка прийняття рішень з соціально відповідального управління підприємством Текст
Людмила Владимировна Потрашкова
Багатобюджетна матриця фінансових потоків типу «факторні доходи – чисте кредитування(+)/ чисте запозичення (-)» і її застосування Текст
Володимир Васильович Кулик
Механізм управління бізнес-процесами сервісної ІТ-компанії як активною життєздатною системою
Олексій Георгійович Баликов, Роман Миколайович Яценко
Методологічні засади моделювання процесів розвитку високотехнологічних підприємств
Станіслав Веніамінович Устенко
Анализ рынка облигаций Украины
Наталія Леонідівна Чернова
Text mining and sentiment analysis in social media
O.V. Ivakhnenko, S. V. Milevsky, A. М. Stepanova
Analytical and applied aspects of modeling internal and external threats to enterprise financial security
O. Sergienko, M. Tatar, I. Golofaieva
Cryptocurrencies: the supply/demand and the risk/return analysis
Valentyn Khokhlov