VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”

Запрошуємо Вас до участі в обговоренні матеріалів VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” !

Emblema

2-10 квітня 2015 року

Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем економіко-математичного моделювання

Доповіді конференції за секціями:

Секція 1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

Секція 2. Моделі оцінки і аналізу соціально-економічного розвитку територій

Секція 3. Моделі оцінки і аналізу рівня економічної безпеки

Секція 4. Інтелектуальні системи аналізу і прийняття рішень

Секція 5. Інноваційні і інформаційні технології в бізнесі й освіті

Секція 6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері

Секція 7. Моделі оцінки і аналізу ринків праці

Секція 8. Моделі рефлексивного управління в економіці


Інформація про конференцію