Перегляд списку назв робіт


Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем

СПМСЕС

На конференції подаються доповіді вчених вищих навчальних закладів і наукових організацій, в яких розглянуто питання розробки та використання економіко-математичних методів і моделей для оптимізації і розподілу ресурсів, прийняття управлінських рішень у сферах економіки, виробництва, фінансів, техніки і технології, освіти, нерухомості і т.ін.

Розглядаються процедури пошуку та прийняття оптимальних рішень у системах підтримки прийняття рішень, які використовують різні способи опису ознак і ситуацій. Обговорюється необхідність використання інформаційних технологій, які забезпечують необхідний рівень ефективності, надійності та якості функціонування соціально-економічних систем.

Під час конференції активно застосовується дистанційне обговорення матеріалів в мережі Інтернет.

 • XI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”

  15 кві. 2019 г. – 30 кві. 2019 г.

  Запрошуємо Вас до участі в XI Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” !

  Emblema

  11-12 квітня 2019 року

  Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем економіко-математичного моделювання

  Доповіді конференції за секціями:

  Секція 1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

  Секція 2. Моделі оцінки й аналізу соціально-економічного розвитку територій

  Секція 3. Моделі оцінки й аналізу рівня економічної безпеки

  Секція 4. Інтелектуальні системи аналізу та прийняття рішень

  Секція 5. Інноваційні й інформаційні технології в бізнесі й освіті

  Секція 6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері

  Секція 7. Моделі оцінки й аналізу соціальної напруги в регіональних системах

  Секція 8. Моделі рефлексивного управління в економіці

  Секція 9. Наука про дані (Data Science): аналітичні дослідження в економіці

  Секція 10. Методи і моделі Machine Learning

 • X Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”

  22 кві. 2018 г. – 25 кві. 2018 г.

  Emblema

  Запрошуємо Вас до участі у X Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” !

  Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем економіко-математичного моделювання

  1. Секції конференції
  2. Публікації
  3. Порядок участі
  4. Фінансові умови
  5. Вимоги щодо оформлення материалів
  6. Організатори
  7. Програмний комітет
  8. Організаційний комітет

  Секції конференції:

  Секція 1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів (керівник – проф. Гур’янова Л.С.)

  Секція 2. Моделі оцінки і аналізу соціально-економічного розвитку територій (керівник – проф. Бабенко В.О.)

  Секція 3. Моделі оцінки і аналізу рівня економічної безпеки (керівник – проф. Отенко І.П.)

  Секція 4. Інтелектуальні системи аналізу і прийняття рішень (керівник – проф. Чорноус Г.О.)

  Секція 5. Інноваційні і інформаційні технології в бізнесі й освіті (керівник – проф. Колбіна Т.В.)

  Секція 6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері (керівник – проф. Піскунова О.В.)

  Секція 7. Моделі оцінки і аналізу ринків праці (керівник – проф. Дмитришин Л.І.)

  Секція 8. Моделі рефлексивного управління економіці (керівник – проф. Максишко Н.К.)

  Секція 9. Наука про дані (Data Science): аналітичні дослідження в економіці (керівник – проф. Захарченко П.В.)

  Секція 10. Методи і моделі Machine Learning (керівник – проф. Рамазанов С.К.)

  ПУБЛІКАЦІЇ

  За результатами конференції планується видання збірки тез і міжнародної колективної монографії, а також інтернет-обговорення матеріалів конференції на офіційному веб-сайті за адресою www.mpsesm.org

  ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

  - зареєструватися на сайті, що надасть Вам можливість ознайомитися детальніше з умовами проведення і подати заявку на участь в конференції;

  - подати до 3 квітня 2018 р. оргкомітету заявку на участь, тексти тез доповіді, копію квитанції про оплату в електронному вигляді на сайті конференції за адресою www.mpsesm.org/zayavka;

  - за умови участі в колективній монографії подати до 1 квітня 2018 р. оргкомітету підрозділ в колективну монографію і копію квитанції про оплату участі в монографії в електронному вигляді на сайті конференції за адресою www.mpsesm.org/zayavka чи за електронною адресою conf@mpsesm.org;

  - взяти участь у Інтернет-обговоренні матеріалів конференції на сайті з 5 квітня 2018 р.;

  ФІНАНСОВІ УМОВИ

  Організаційний внесок за участь в конференції складає 200 грн для кожної заявки, усі учасники якої беруть дистанційну участь в Інтернет-конференції. Учасникам, що завчасно надішлють тези доповіді та копію квитанції про сплату до 20 березня 2018 р., організаційний внесок становить 160 грн.

  Організаційний внесок для участі в конференції містить вартість видання і поштової пересилки одного екземпляра збірки тез, організаційні витрати, а також обслуговування сайту конференції. Вартість кожного додаткового екземпляра збірки тез складає 100 грн.

  Вартість видання однієї сторінки підрозділу в колективній монографії - 40 грн. (з поштовою пересилкою). До публікації в монографії приймаються виключно матеріали за авторством вчених з науковим ступенем.

  Кошти необхідно перерахувати на картковий рахунок:
  "Приватбанк", номер картки 5168 7555 3120 2477
  Одержувач - Яценко Роман Миколайович

  ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

  • Шрифт: Times New Roman 14 кегль, інтервал – 1,5, поля 20 мм з усіх сторін.
  • Оформлення: праворуч у верхньому куті потрібно вказати П.І.Б (українською, російською та англійською мовами окремими рядками), науковий ступінь та вчене звання автора, місце роботи, e-mail.
  • Назва: по середині сторінки (всі букви прописні, напівжирний шрифт).
  • Анотація: українською, російською та англійською не менш п’яти рядків для кожної мови.
  • Ключові слова: українською, російською та англійською мовами перед основним текстом.
  • Мова: українська, російська, англійська.
  • Обсяг: 2-3 сторінки основного тексту для тез та не менш 12 сторінок для підрозділу в монографії.
  • Обов’язковою умовою участі в Інтернет-конференції є наявність презентації доповіді, що може також супроводжуватися відео або аудіоверсією доповіді.

  ОРГАНІЗАТОРИ

  • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія"
  • Національний технічний університет "ХПІ"
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
  • Вища школа економіки та менеджменту (Словаччина)
  • Варшавська школа економіки (Польща)
  • Humanitas University (Польща)
  • Університет національного і світового господарства (Болгарія)
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Польща)
  • Jagiellonian University (Польща)
  • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Мексика)
  • GEA College (Словенія)
  • Російська академія народного господарства і державної служби (Росія)
  • ТОВ «КОДА» (Україна)
  • Економічна Клініка «Український Менеджмент-Інтелект» (Україна)

   

  ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

  Геєць В.М. – д.е.н., проф., віце-президент НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ)
  Пономаренко В.С. – д.е.н., проф., член-кореспондент НАПН України, ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків)
  Кизим М.О. – д.е.н., проф., член-кореспондент НАН України, директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків)
  Батциос Хрістос – проф. Університету Аристотеля в Салоніках (Греція)
  Благун І.С. – д.е.н., проф. Католицького університету (м. Люблін, Польща)
  Віндспергер Джозеф – проф. Віденського університету (Австрія)
  Мартінавічус Йонас – проф., декан Економічного факультету Вільнюського університету (Литва)
  Мішкініс Альгірдас – проф. Вільнюського університету (Литва)
  Піотровська Марія – проф., зав. кафедри математичної економіки Вроцлавського економічного університету (Польща)
  Рассел Джеррард – проф. Бізнес-школи ім. Джона Касса Лондонського міського університету (Великобританія)
  Серва Доброміль – д-р хаб., Варшавська школа економіки (Польща)
  Суслов В.І. – д.е.н., проф., член-кореспондент РАН, заст. директора Інституту економіки і організації промислового виробництва Сибірського відділення РАН (м. Новосибірськ)
  Філіп Станіслав – перший віце-ректор школи економіки та менеджменту в публічному адмініструванні в Братиславі (Словаччина)

  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


  Роберт Брумнік – д-р кримінального права, юстиції та безпеки, проф., GEA College (м. Любляна)
  Вавак Тадеуш – д-р хаб., Ягелонський університет (м. Краків)
  Вітлинський В.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
  Вовк В.М. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету (м. Львів) Богачкова Л.Ю. – д.е.н., проф., зав. кафедри математичних методів і інформатики в економіці Волгоградського державного університету (м. Волгоград)
  Григорук П.М. – д.е.н., проф., зав. кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету (м. Хмельницький)
  Гур’янова Л.С. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики ХНЕУ ім. С.Кузнеця (м. Харків)
  Даніч В.М. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки ХНУ (м. Харків)
  Жуковські Маріан – д-р хаб., Католицький університет (м. Люблін)
  Заруба В.Я. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «ХПІ» (м. Харків)
  Захарченко П.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економіки та фінансів БДПУ (м. Бердянськ)
  Кавун С.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри інформаційних технологій ХННІ ДВНЗ "Університет банківської справи" (м. Харків)
  Калашников В.В. – д.ф.-м.н., проф., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (м. Монтеррей)
  Клебанова Т.С. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики ХНЕУ ім. С. Кузнеця (м. Харків)
  Ковальчук К.Ф. – д.е.н., проф., декан факультету економіки і менеджменту Національної металургійної академії України (м. Дніпро)
  Лисенко Ю.Г. – д.е.н., проф., член-кор. НАН України, директор ННІІТУ Полтавського університету економіки і торгівлі (м. Полтава)
  Лук’яненко І.Г. – д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія" (м. Київ)
  Максишко Н.К. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики ЗНУ (м. Запоріжжя)
  Матвійчук А.В. – д.е.н., проф. кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
  Меркулова Т.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки ХНУ (м. Харків)
  Наумов В.М. – д.в.н., проф., зав. кафедри бізнес-інформатики РАНГДС (м. Санкт-Петербург)
  Отенко І.П. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічного аналізу ХНЕУ ім. С. Кузнеця(м. Харків)
  Порохня В.М. – д.е.н., проф., директор Інституту післядипломної освіти Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)
  Соколовська З.М. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ (м. Одеса)
  Соловйов В.М. – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри інформатики та прикладної математики КДПІ (м. Кривий Ріг)
  Тімчев Марко – д-р, Університет національного і світового господарства (м. Софія)
  Христіановський В.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри математики та математичних методів в економіці ДонНУ (м. Вінниця)
  Черняк О.І. - д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики КНУ ім. Тараса Шевченка (м. Київ)
  Якуб Є.С. – д.ф-м.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики ОДЕУ (м. Одеса)
  Яценко Р.М. – к.е.н., доц., керівник відділу електронних засобів навчання ХНЕУ ім. С.Кузнеця (м. Харків)

 • IX Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”

  26 кві. 2017 г. – 27 кві. 2017 г.

  Запрошуємо Вас до участі в обговоренні матеріалів IX Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” !

  Emblema

  7-8 квітня 2017 року

  Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем економіко-математичного моделювання

  Доповіді конференції за секціями:

  Секція 1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

  Секція 2. Моделі оцінки і аналізу соціально-економічного розвитку територій

  Секція 3. Моделі оцінки і аналізу рівня економічної безпеки

  Секція 4. Інтелектуальні системи аналізу і прийняття рішень

  Секція 5. Інноваційні і інформаційні технології в бізнесі й освіті

  Секція 6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері

  Секція 7. Моделі оцінки і аналізу соціальної напруги в регіональних системах

  Секція 8. Моделі рефлексивного управління в економіці

  Секція 9. Наука про дані (Data Science): аналітичні дослідження в економіці

  Секція 10. Методи і моделі Machine Learning

 • VIІI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”

  10 кві. 2016 г. – 10 кві. 2016 г.

  Запрошуємо Вас до участі в обговоренні матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” !

  Emblema

  1-10 квітня 2016 року

  Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем економіко-математичного моделювання

  Доповіді конференції за секціями:

  Секція 1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

  Секція 2. Моделі оцінки і аналізу соціально-економічного розвитку територій

  Секція 3. Моделі оцінки і аналізу рівня економічної безпеки

  Секція 4. Інтелектуальні системи аналізу і прийняття рішень

  Секція 5. Інноваційні і інформаційні технології в бізнесі й освіті

  Секція 6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері

  Секція 7. Моделі оцінки і аналізу ринків праці

  Секція 8. Моделі рефлексивного управління в економіці

 • VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”

  10 кві. 2015 г. – 10 кві. 2015 г.

  Запрошуємо Вас до участі в обговоренні матеріалів VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” !

  Emblema

  2-10 квітня 2015 року

  Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем економіко-математичного моделювання

  Доповіді конференції за секціями:

  Секція 1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

  Секція 2. Моделі оцінки і аналізу соціально-економічного розвитку територій

  Секція 3. Моделі оцінки і аналізу рівня економічної безпеки

  Секція 4. Інтелектуальні системи аналізу і прийняття рішень

  Секція 5. Інноваційні і інформаційні технології в бізнесі й освіті

  Секція 6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері

  Секція 7. Моделі оцінки і аналізу ринків праці

  Секція 8. Моделі рефлексивного управління в економіці

 • VI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”

  12 кві. 2014 г. – 12 кві. 2014 г.

  Эмблема конференции СПМСЭСЗапрошуємо Вас ознайомитися з матеріалами міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем"
  3–12 квітня 2014 року

  Доповіді та учасники конференції за секціями

  Привітання учасникам конференції оргкомітету

  Клебанова Тамара Семенівна - д.е.н. професор, співголова організаційного комітету конференції СПМСЕС, зав. кафедрою економічної кібернетики ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Яценко Роман Миколайович - к.е.н. доцент, технічний секретар конференції СПМСЕС, доцент кафедри економічної кібернетики ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  проф. Благун І.С. Благун Іван Семенович - д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету (м. Івано-Франківськ), проф. Католицького університету (м. Люблін)
  проф. Вітлінський В.В. Вітлінський Вальдемар Володимирович - д.е.н., професор, зав. кафедрою економіко-математичного моделювання КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
  проф. Лук'яненко І.Г. Лук'яненко Ірина Григорівна - д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія" (м. Київ)
  проф. Матвійчук А.В. Матвійчук Андрій Вікторович - д.е.н., проф. кафедри економіко-математичного моделювання, директор Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці, КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
  проф. Піскунова О.В. Піскунова Олена Валеріївна - д.е.н., проф. кафедри економіко-математичного моделювання, КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
  проф. Сергєєва Л.Н. Сергєєва Людмила Нильсовна - д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
  проф. Скрипниченко М.І.Скрипниченко Марія Іллівна - д.е.н., професор, завідувач кафедри, заст. відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку НАН України (м. Київ)
  д.е.н. Ус Г.О.Ус Галина Олександрівна - д.е.н., доц., проректор з підготовки наукових кадрів Східноєвропейського університету (м. Черкаси)
  проф. Христиановский В.В.Христіановський Вадим Володимирович - д.е.н., професор, зав. кафедри математики та математичних методів в економіці ДонНУ (м. Донецьк)

  Детальніше...

Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

Конференція молодих учених та студентів присвячена обговоренню актуальних науково-прикладних питань математичного моделювання соціально-економічних процесів і систем різного рівня ієрархії: моделювання макроекономічними процесами та управління регіональними формаціями, математичні методи і моделі в системі управління підприємством, проблеми моделювання фінансових ринків і інститутів, питання використання сучасних інформаційних технологій в управлінні соціально-економічними системами.

Серед питань, які розглядаються - дослідження моделей банкрутства підприємств, оцінка та аналіз інтелектуального капіталу, моделі прогнозування інноваційної активності, моделі оцінки й прогнозування економічної безпеки соціально-економічних систем, оцінка залежності макроекономічних індикаторів і пов'язаних з ним факторів у глобальному масштабі, питання впровадження сучасних автоматизованих систем на підприємстві.

 • ВНПК МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ "МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ"-2017

  19 тра. 2017 г. – 20 тра. 2017 г.

  Запрошуємо Вас взяти участь

  у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

  молодих учених та студентів

  «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»

  19 травня 2017 року

  Мета конференції – обговорення науково-прикладних проблем моделювання соціально-економічних процесів та систем.

  Інформаційне повідомлення конференції

  На конференції передбачається робота таких секцій:

  Секція 1. Макроекономічне моделювання трансформаційних процесів.

  Секція 2. Моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних систем.

  Секція 3. Математичні методи та моделі в системі управління підприємством.

  Секція 4. Моделювання фінансових процесів.

  Секція 5. Сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами.

  Процес рецензування та організаційний внесок.

 • ВНПК молодих учених та студентів "Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем" 2016

  24 бер. 2016 г. – 26 бер. 2016 г.

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь

  у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

  молодих учених та студентів

  «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»

  Мета конференції – обговорення науково-прикладних проблем моделювання соціально-економічних процесів та систем.

  Інформаційне повідомлення конференції

  На конференції передбачається робота таких секцій:

  Секція 1. Макроекономічне моделювання трансформаційних процесів.

  Секція 2. Моделювання та прогнозування розвитку регіональних систем.

  Секція 3. Математичні методи та моделі в системі управління підприємством.

  Секція 4. Моделювання фінансових процесів.

  Секція 5. Сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами.

 • V Міжнародна конференція молодих учених та студентів "Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів" 2015

  26 бер. 2015 г. – 28 бер. 2015 г.

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь

  у V Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції

  молодих учених та студентів

  «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»

  Мета конференції – обговорення науково-прикладних проблем моделювання соціально-економічних процесів та систем.

  На конференції передбачається робота таких секцій:

  Секція 1. Макроекономічне моделювання трансформаційних процесів.

  Секція 2. Моделювання та прогнозування розвитку регіональних систем.

  Секція 3. Математичні методи та моделі в системі управління підприємством.

  Секція 4. Моделювання фінансових процесів.

  Секція 5. Сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами.